مهندسان مشاور شهرساز و معمار
TASH CONSULTING ARCHITECTS AND URBAN PLANNERS

نام شرکت : مهندسان مشاور شهرساز و معمار طرح اندیشان شهر
نام مدیرعامل: خانم مهندس لطیفه هیئت
تاریخ تأسیس :1372/3/17
شماره ثبت : 97646

نوع فعالیت : معماری، طراحی شهری، شهرسازی، طرح و ساخت، معماری داخلی، ترجمه و تحقیق

احراز صلاحیت :
1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: پایه یک تخصص ساختمانهای مسکونی، تجاری ، اداری، صنعتی و نظامی و پایه دو تخصص شهرسازی و پایه دو تخصص ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی و پایه دو تخصص طراحی شهری و پایه سه تخصص ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
2- وزارت مسکن و شهرسازی ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی) : رتبه یک
3- وزارت مسکن و شهرسازی ـ پروانه اشتغال به کار انبوه ‌سازی مسکن : پایه یک
4- شرکت عمران و بهسازی شهری ـ گواهینامه صلاحیت اختیارات اجرایی برای طرح های احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری : رتبه سه

زمینه فعالیتهای شرکت :
شهرسازی: تهیه طرحهای جامع، هادی، تفصیلی، نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده، آماده سازی و طراحی شهری
معماری: طراحی مجموعه‌های مسکونی ، اداری ، تجاری ، درمانی و مذهبی
طرح و ساخت: مجموعه های مسکونی، اداری و تجاری در شهرمشهد و شهرتهران
ترجمه و تحقیق: ترجمه و انتشار کتاب‌ها و مقالاتی در زمینه معماری و شهرسازی

Pages:«1234»