طراحی زیرگذر عابر پیاده ره باغ سلام

مکان : مشهد- بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع) – قطاع 3
کارفرما : شهرداری منطقه ثامن
مساحت محدوده طرح : 3500 مترمربع
شروع و خاتمه : 1397 – 1400