تهیه طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)

مکان : مشهد
کارفرما : شرکت مسکن سازان خراسان
مساحت محدوده طرح : 360 هکتار
شروع و خاتمه : (1372-1379) – ( 1382- 1388) – (1388- تاکنون)