طرح و ساخت مجموعه اداری – مسکونی بخارائی ( دفتر طاش )

مکان : مشهد
کارفرما : شرکت طاش
مساحت زیربنا : 1174 مترمربع
تعداد طبقات : 6 طبقه
شروع و خاتمه : 1387- 1389