مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح تفصیلی و آماده سازی و طراحی شهری و معماری و اخذ مجوزهای لازم قانونی در اراضی ۱۰۰ هکتاری در حوزه شمال شرق مشهد (کارخانه چین چین)

مکان : مشهد
کارفرما : شرکت سهامی چین چین
مساحت محدوده کلی پروژه : 100 هکتار
شروع : 1398