طرح راهبردی و ساختاری گسترش حیات شهری در ترازهای زیرسطحی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی – ( استفاده از شهر زیرین )

مکان : مشهد
کارفرما : شرکت عمران و مسکن سازان منطقه ثامن
شروع و خاتمه : 1388