پیاده رو سازی بولوار شارستان رضوی و شعاعی قطاع ۲

مکان : مشهد- بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع) – قطاع ۲
کارفرما : شهرداری منطقه ثامن
مساحت محدوده کلی پروژه : 58800 مترمربع
شروع : 1397