پیاده رو سازی بولوار شارستان رضوی در قطاع ۳ و ۴ و بولوار شعاعی قطاع ۴

مکان : مشهد- بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع) – قطاع ۳ و ۴
کارفرما : شهرداری منطقه ثامن
مساحت محدوده کلی پروژه : 63200 مترمربع
شروع : 1396