مطالعه و طراحی منظر تقاطع بزرگراه‌های شهید یاسینی و شهید بابایی

مکان : تهران – تقاطع بزرگراه‌های شهید یاسینی و شهید بابایی
کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
مساحت محدوده طرح : 47/2 هکتار
شروع : 1395 – ادامه دارد