مطالعه و طراحی ارتقاء کیفی میدان وحدت اسلامی (طراحی شهری)

مکان : تهران – مناطق 11 و 12
کارفرما : سازمان زیباسازی شهر تهران
مساحت حوزه فراگیر : 197 هکتار
حوزه بلافصل : 41 هکتار
حوزه مداخله مستقیم : 3 هکتار
شروع و خاتمه : 1391 – 1392