طرح تکمیل حلقه مبدل و فضای شهری ضلع قبله

مکان : مشهد – بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)
کارفرما : شهرداری مشهد
مساحت محدوده طرح : 2/8 هکتار
شروع و خاتمه : 1384 – 1386