طرح بهسازی و زیباسازی ورودی شهر تربت حیدریه (از سمت مشهد) و مکان‌یابی سایت پیشنهادی مشاغل مزاحم پیرامون محور

مکان : خراسان رضوی – شهر تربت حیدریه
کارفرما : شهرداری تربت حیدریه
طول محور (محدوده طرح) : 7 کیلومتر
شروع : 1395 – ادامه دارد