طراحی شهری ، طرح اجرایی و نظارت بر عملیات اجرایی بولوار امیرالمومنین و شارستان رضوی (قطاع ۳)

مکان : مشهد – بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)
کارفرما : شرکت عمران و مسکن سازان منطقه ثامن
شروع و خاتمه : 1383-1387