طراحی شهری و تدقیق پوسته تقاطع شهید گمنام در مقیاس طرح تفصیلی

مکان : مشهد – بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع)
کارفرما : شرکت عمران و مسکن سازان ثامن
مساحت محدوده طرح : 15/9 هکتار
شروع : 1392