طراحی شهری، طرح اجرایی و نظارت بر عملیات اجرایی بولوار امام رضا (ع)

مکان : مشهد – بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)
کارفرما : شرکت عمران و مسکن سازان منطقه ثامن
مساحت محدوده طرح : 3430مترمربع
شروع و خاتمه : 1384-1387