طراحی شهری، طرح اجرایی و نظارت فضای شهری محله راد

مکان : مشهد ـ بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)
کارفرما : شرکت عمران و مسکن سازان منطقه ثامن
مساحت محدوده طرح : 3750 مترمربع
شروع و خاتمه : 1385-1387