تهیه طرح اجرایی اراضی نه دره مشهد (بافت فرسوده)

مکان : منطقه 9شهرداری – ارتفاعات جنوب غربی شهر مشهد
کارفرما : معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد
مساحت محدوده طرح : 82 هکتار
شروع و خاتمه : 1394- ادامه دارد

نقشه کاربری طرح اجرایی - 1394