طرح و ساخت مجموعه مسکونی آجودانیه

مکان : تهران
کارفرما : شرکت طاش
مساحت زیربنا : 4008 مترمربع
تعداد واحدها : 20
شروع و خاتمه : 1382-1387