طرح و ساخت بولوارشارستان رضوی در قطاع ۳ و۴ و بلوار شعاعی قطاع ۴ (E.P.C)

مکان : مشهد – بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع)
کارفرما : شهرداری منطقه ثامن
(E.P.C) سازنده : شرکت طوس عامر
خدمات فنی و مهندسی : مهندسان مشاور طاش
مساحت محدوده طرح : 9/1 هکتار
شروع و خاتمه : 1391-1398

عملکرد پروژه : این پروژه شامل دو بخش زیر می باشد:
1- بخش طراحی و منظر شهری: که شامل طراحی شهری و طرح ترافیکی بلوار شارستان رضوی در قطاع 3 و 4 و خیابان شعاعی در قطاع 4 می باشد.
2- بخش معماری : شامل طراحی معماری سه فضای عبور امن پیاده در تراز زیرین و در امتداد ره باغ های بهشت و سلام در قطاع 3 و میدان عیدگاه در قطاع 4 می باشد.