طرح و ساخت شارستان رضوی در قطاع ۳ و۴ (E.P.C)

مکان : مشهد – بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع)
کارفرما : شهرداری منطقه ثامن
(E.P.C) سازنده : شرکت طوس عامر
خدمات فنی و مهندسی : مهندسان مشاور طاش
مساحت محدوده طرح : 9/1 هکتار
شروع : 1391