معماری داخلی پروژه مجتمع بیمارستان سینا

مکان : مشهد
کارفرما : جناب آقای دکتر قره داغی
مساحت زمین : 3660 مترمربع
مساحت زیربنا : 37000 مترمربع
شروع : 1397

عملکرد پروژه : این مجموعه درمانی در سه بلوک A و′A و B طراحی شده است که مجموعاً دارای 299 تخت بستری ، 14 اتاق عمل ، 10اتاق زایمان و 24 تخت اورژانس می باشد.