معماری داخلی مجموعه تجاری – مسکونی رشد و صالح

مکان : شهر مشهد – قطاع 4 از منطقه ثامن
کارفرما : شرکت عمران و مسکن سازان ثامن
مساحت زمین : 9667 مترمربع
سطح کل زیر بنا : 100414 متر مربع (زیربنای تجاری 20609 مترمربع – زیربنای مسکونی 55044 مترمربع)
تعداد واحدهای مسکونی : 735
تعداد واحدهای تجاری : 498

عملکرد پروژه : این مجموعه از 4 بلوک مجزا شامل 12 طبقه روی زمین و 4 طبقه زیرزمین تشکیل شده که در طبقات زیر زمین ، همکف و اول یکپارچه هستند.
واحدهای تجاری در طبقات زیرزمین 1- ، همکف و اول و واحدهای مسکونی در طبقات دوم تا هشتم واقع شده اند.

     
اقامتی تجاری