مسابقه ایده‌ پردازی و طراحی مفهومی پروژه چند منظوره شمس‌ الضیافه – برنده اول

مکان : مشهد – قطاع ۲ از منطقه ثامن
کارفرما : جناب آقای الحی و شرکت هواپیمایی ماهان
مدیر طرح و برگزارکننده مسابقه : مؤسسه بین‌المللی مطالعات شهرسازی و معماری رایا (به نمایندگی از کارفرما و به عنوان عامل چهارم)
مساحت زمین : ۱۱۷۳۶مترمربع
شروع و خاتمه : 1394