طراحی مرحله اول و دوم پارکینگ طبقاتی ره باغ امیرالمومنین

مکان : مشهد – بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع)
کارفرما : شرکت عمران و مسکن سازان منطقه ثامن
مساحت زمین : 11362 مترمربع
شروع و خاتمه : 1383 – 1385