طراحی مرحله اول و دوم مجموعه مسکونی در شهر جدید صدرا

مکان : شیراز – شهر جدید صدرا
کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس
مساحت زیربنا : 56489 مترمربع
مساحت زمین : 67500 مترمربع
شروع و خاتمه : 1381