طراحی مرحله اول مجموعه مسکونی سپه شهر

مکان : تهران
کارفرما : شرکت طرح ساختمان پارسا
مساحت زیربنا : 38100 مترمربع – 250 واحد مسکونی
شروع و خاتمه : 1386