طراحی دو مجموعه تجاری – اقامتی

مکان : مشهد ـ بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)
کارفرما : شرکت مسکن سازان استان خراسان
شروع و خاتمه : 1375