پیاده رو سازی بولوار شارستان رضوی و شعاعی قطاع ۲

کارفرما: شهرداری منطقه ثامن

مکان : مشهد- بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع) – قطاع ۲

آخرین وضعیت پروژه:
طرح پیاده روسازی بولوار شارستان و شعاعی قطاع ۲ مورد تایید کارفرما و ستاد بهساز قرار گرفته و برای شهرداری منطقه ثامن ارسال گردیده است که کفسازی پیاده رو های بلوار شعاعی قطاع ۲ اجرا گردیده است و با توجه به در دست احداث بودن بولوار شارستان رضوی، پس از احداث هر بخش از بولوار پیاده رو های طرفین آن نیز تکمیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

Comments are closed.