پیاده رو سازی بولوار شارستان رضوی در قطاع ۳ و ۴ و بولوار شعاعی قطاع ۴

کارفرما: شهرداری منطقه ثامن

مکان : مشهد- بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع) – قطاع ۳ و ۴

آخرین وضعیت پروژه:
طرح پیاده روسازی بولوار شارستان و شعاعی قطاع ۳ و ۴ پس از تایید کارفرما و ستاد بهساز برای کارفرمای محترم ارسال گردید، و پیاده روسازی قطاع ۳ و ۴ اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفته است .

Comments are closed.