پروژه طراحی مرحله اول و دوم و نظارت مجتمع تجاری – اقامتی سلسبیل مشهد

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری بانک ملت

مکان : شهر مشهد – قطاع یک از منطقه ثامن

آخرین وضعیت پروژه:
تاریخ تحویل مدارک مرحله اول: ۹۱/۰۲/۰۱
تاریخ تحویل مدارک مرحله دوم: در تاریخ ۹۲/۰۴/۰۶
پیشرفت فیزیکی اجرای پروژه ۹۳%
در حال حاضر تاسیسات زیربنایی اجرا شده، و در مرحله اجرای محوطه‌سازی و انجام نازک‌کاری می‌باشد .

                                 تصویر از طرح پیشنهادی پروژه سلسبیل

                              تصویر از مراحل اجرایی پروژه سلسبیل- مهر ماه ۹۵

Comments are closed.