پروژه طراحی شهری کالبد و سیمای شهری در منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس

کارفرما: سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس

مکان : آذربایجان شرقی، تبریز، منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس

آخرین وضعیت پروژه:

در تاریخ ۹۵/۰۲/۲۲ و ۹۵/۰۴/۰۹ دو جلسه به منظور بررسی پیشرفت کار مرحله اول شرح خدمات در محل منطقه آزاد ارس برگزار شد و پس از جلسه گزارش نهایی مرحله اول پروژه تحویل کارفرمای محترم گردید. مهندسین مشاور در حال انجام مرحله دوم شرح خدمات می باشد.

نقشه سایت پلان

نقشه نوع کاربری

Comments are closed.