معماری داخلی مجموعه تجاری – مسکونی رشد و صالح

کارفرما: شرکت عمران و مسکن سازان ثامن

مکان : شهر مشهد – قطاع ۴ از منطقه ثامن

آخرین وضعیت پروژه:
معماری داخلی طبقات مسکونی و تجاری بلوکC تکمیل گردیده و به بهره برداری رسیده است.
معماری داخلی بلوک D (صالح) در طبقات مسکونی در حال انجام می باشد. نصب درب ها ، نقاشی ، نصب قرنیز و اجرای کابینت در واحدهای اقامتی رو به اتمام می باشد. در طبقات تجاری سرامیک کف طبقه اول و کافی شاپ انجام شده و در طبقات همکف و زیرزمین اول در حال اجرا می باشد.

Comments are closed.