معماری داخلی مجموعه تجاری – مسکونی رشد و صالح

کارفرما: شرکت عمران و مسکن سازان ثامن

مکان : شهر مشهد – قطاع ۴ از منطقه ثامن

آخرین وضعیت پروژه:
معماری داخلی طبقات مسکونی و تجاری بلوکC تکمیل گردیده و به بهره برداری رسیده است.
معماری داخلی بلوک D (صالح) در طبقات مسکونی در حال انجام می باشد. نصب درب ها ، نقاشی ، نصب قرنیز ، اجرای کابینت و کمدها ، نصب تجهیزات حمام و سرویسهای بهداشتی و همچنین کلید و پریزها در واحدهای اقامتی در طبقات هشتم الی یازدهم تکمیل و در سایر طبقات نیز رو به اتمام می باشد. در طبقات تجاری سرامیک کف و بدنه واحدها و کافی شاپ انجام گردیده است.

Comments are closed.