معماری داخلی مجموعه تجاری سلسبیل مشهد

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری بانک ملت

مکان : شهر مشهد – قطاع یک از منطقه ثامن

آخرین وضعیت پروژه:
معماری داخلی مجموعه تجاری سلسبیل در طبقات زیرزمین ۱- ، همکف و اول ، رستوران در طبقه اول و شعبه بانک ملت در طبقه همکف ، طراحی و جزئیات اجرایی آن به اتمام رسیده و به کارفرمای محترم ارائه شده است.

تصویر از وید مجموعه تجاری پروژه سلسبیل

تصویر از راهروی تجاری پروژه سلسبیل

Comments are closed.