مطالعه و طراحی منظر تقاطع بزرگراه‌های شهید یاسینی و شهید بابایی

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

مکان : تهران – تقاطع بزرگراه‌های شهید یاسینی و شهید بابایی

آخرین وضعیت پروژه:

طرح شماتیک در بخش مطالعات مفهومی به کارفرما ارائه شد و در دست بررسی می باشد.

Comments are closed.