مطالعات تفصیلی حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد

کارفرما: معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد

مکان : مشهد

آخرین وضعیت پروژه:

بند ۱ و ۲ شرح خدمات برای کارفرما و سازمان‌های متولی امور ترافیک ارسال گردیده است و در حال تهیه بانک اطلاعاتی اجزا موجود عرضه و تقاضا و همچنین مکان‌یابی اجزاء حمل‌ونقل مورد نیاز می‌باشد.

محدوده اجزاء حمل و نقلی مورد نیاز سازمانهای مربوطه

وضعیت کاربریهای حمل و نقل موجود در طرحهای ملاک مصوب عمل شهر مشهد

Comments are closed.