مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح تفصیلی و آماده سازی و طراحی شهری و معماری و اخذ مجوزهای لازم قانونی در اراضی ۱۰۰ هکتاری در حوزه شمال شرق مشهد (کارخانه چین چین)

کارفرما: شرکت سهامی چین چین

مکان : مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
در مرحله ی اخذ مجوز از شهرداری می باشد.

Comments are closed.