مراسم پایان سال شرکت مهندسان مشاور طاش – اسفندماه ۹۷

مراسم پایانی سال با گردهمایی همکاران و مهمانان ویژه مشاور طاش در روز ۲۲ اسفند ماه در مشهد و در روز ۲۶ اسفندماه در تهران برگزار شد.

Comments are closed.