طرح و ساخت مجموعه تجاری – مسکونی رشد و صالح

کارفرما: شرکت عمران و مسکن سازان ثامن

مکان : شهر مشهد – قطاع ۴ از منطقه ثامن

آخرین وضعیت پروژه:
اجرای این پروژه از ۴ مرحله تشکیل شده است که در حال حاضر :
مرحله اول ( احداث بلوک C ) : پیشرفت فیزیکی ۹۹/۶۹% – قسمت اقامتی از سال ۱۳۹۵ تحویل و در حال بهره برداری می باشد و قسمت تجاری نیز تکمیل شده است.
مرحله دوم ( احداث بلوک D ) : پیشرفت فیزیکی ۷۳% – مراحل سفت کاری به پایان رسیده است و عملیات نازک کاری در بخش های کاشی و سرامیک کف ها ، اجرای سقف ها و اندود بدنه در حال انجام می باشد عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی در طبقات اقامتی ۹۰ % انجام شده است.
مرحله سوم ( احداث بلوک B ) : پیشرفت فیزیکی ۴۳/۸۵% – سازه بتنی تا طبقه هشتم اجرا شده و در حال تکمیل طبقات باقی مانده می باشد و عملیات دیوار چینی طبقات اقامتی از طبقه ۲+ به بالا آغاز گردیده است.
مرحله چهارم (احداث قسمت الحاقی بلوک B) : زمین متعلق به قسمت الحاقی بلوک B و توسط کار فرما تملک و در حال انجام مطالعات ژئو تکنیک می باشد.

بلوک C

بلوک C

تصویر از مراحل اجرایی احداث بلوک B

تصویر از مراحل اجرایی احداث بلوک D

فایل های ویدئویی از مراحل اجرائی پروژه رشد و صالح:


Comments are closed.