طرح و ساخت مجموعه تجاری – مسکونی رشد و صالح

کارفرما: شرکت عمران و مسکن سازان ثامن

مکان : شهر مشهد – قطاع ۴ از منطقه ثامن

آخرین وضعیت پروژه:
اجرای این پروژه از ۴ مرحله تشکیل شده است که در حال حاضر :
مرحله اول ( احداث بلوک C ) : پیشرفت فیزیکی ۹۹% – طبقات تجاری درحال انجام اجرای نازک کاری سقف و کف راهروها و طبقات مسکونی آماده بهره برداری می باشد.
مرحله دوم ( احداث بلوک D ) : پیشرفت فیزیکی ۵۸% – سازه بتنی و دیوار چینی داخلی و خارجی به اتمام رسیده است. در حال اجرای گچ کاری و نصب چارچوب درها در طبقات مسکونی می باشد.
مرحله سوم ( احداث بلوک B ) : پیشرفت فیزیکی ۴۱% – سازه بتنی تا تراز طبقه پنجم اجرا شده.

بلوک C

بلوک C

تصویر از مراحل اجرایی احداث بلوک B

تصویر از مراحل اجرایی احداث بلوک D

فایل های ویدئویی از مراحل اجرائی پروژه رشد و صالح:


Comments are closed.