طرح و ساخت مجموعه تجاری – مسکونی رشد و صالح

کارفرما: شرکت عمران و مسکن سازان ثامن

مکان : شهر مشهد – قطاع ۴ از منطقه ثامن

آخرین وضعیت پروژه:
اجرای این پروژه از ۴ مرحله تشکیل شده است که در حال حاضر :
مرحله اول ( احداث بلوک C ) : پیشرفت فیزیکی ۱۰۰% – قسمت اقامتی از سال ۱۳۹۵ تحویل و در حال بهره برداری می باشد و قسمت تجاری نیز تکمیل شده است.
مرحله دوم ( احداث بلوک D ) : پیشرفت فیزیکی ۸۴/۴۷% – عملیات اجرای نازک کاری در طبقات مسکونی رو به پایان است. شاسی کشی و ریل گذاری آسانسورها در حال اجرای می باشد. عملیات اجرای نازک کاری در طبقات تجاری در حال انجام می باشد. عملیات اجرای سرامیک نما به صورت خشک، در حال انجام می باشد.
مرحله سوم ( احداث بلوک B ) : پیشرفت فیزیکی ۵۴/۵۱% – سازه بتنی تا طبقه ۱۱ به طور کامل اجرا گردیده است. عملیات بتن ریزی راه پله شماره یک تا طبقه دهم و راه پله شماره دو تا طبقه ششم انجام شده است. در طبقات اقامتی، دیوار چینی پیرامونی تا طبقه ۱۱ و دیوار چینی داخلی تا طبقه ۷ انجام گردیده است.
مرحله چهارم (احداث قسمت الحاقی بلوک B) : عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی پارت اول فونداسیون الحاقی به طور کامل اجرا گردیده است.

بلوک C

بلوک C

تصویر از مراحل اجرایی احداث بلوک B

تصویر از مراحل اجرایی احداث بلوک D

فایل های ویدئویی از مراحل اجرائی پروژه رشد و صالح:


Comments are closed.