طرح و ساخت مجتمع تجاری – اقامتی یاسین

کارفرما: بخش خصوصی

مکان : مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
پروژه در مرحله اجرای فونداسیون و دیوار حائل می باشد. و اسکلت ساختمان در کارخانه در مرحله ساخت است.

Comments are closed.