طرح و ساخت مجتمع تجاری – اقامتی یاسین

کارفرما: بخش خصوصی

مکان : مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
در حال حاضر اجرای عملیات سفت کاری، شامل اجرای سقف ها ، دیوارچینی در طبقات زیرزمین (طبقات ۱- تا ۴-) انجام و به اتمام رسیده است.
در طبقه ۱- (واحدهای تجاری) عملیات گچ کاری دیوارها به اتمام رسیده است.
در طبقات زیرزمین پوشش ضد حریق تکمیل و در مرحله اخذ تأییدیه از سازمان آتش نشانی می باشد.
ادامه نصب اسکلت از طبقه همکف تا طبقه ۳ تکمیل و آماده اجرای سقف می باشد.
تأسیسات الکتریکی و مکانیکی در طبقات زیر زمین (طبقات ۱- تا ۴-) در حال اجرا و در حدود ۶۰% پیشرفت فیزیکی داشته است.

Comments are closed.