طرح و ساخت مجتمع تجاری – اقامتی یاسین

کارفرما: بخش خصوصی

مکان : مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
نصب اسکلت از طبقه ۴- تا نیم طبقه ۷+ تکمیل و بتن ریزی سقف های آن کامل انجام شده است.
در حال حاضر اجرای عملیات دیوارچینی در طبقات ۴- تا ۷+ به اتمام رسیده است. در طبقه ۱- و همکف (واحدهای تجاری) عملیات گچ کاری دیوارها به اتمام رسیده است. از طبقه ۴- تا ۷+ پوشش ضد حریق تکمیل و تأییدیه از سازمان آتش نشانی اخذ گردیده است.
تأسیسات الکتریکی و مکانیکی در طبقات زیر زمین (طبقات ۴- تا ۱-) اجرا شده است و در حدود ۹۶% پیشرفت فیزیکی دارد.
نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور اصلی پروژه صورت گرفته است.
عملیات نازک کاری در طبقات منفی در حال انجام می باشد.

عملیات نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور اصلی پروژه

اجرای کاشی کاری فضای موتورخانه

Comments are closed.