طرح و ساخت مجتمع تجاری – اقامتی یاسین

کارفرما: بخش خصوصی

مکان : مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
نصب اسکلت از طبقه ۴- تا طبقه ۴+ تکمیل و بتن ریزی سقف های آن کامل انجام شده است و اسکلت طبقات ۵+ به بعد در حال ساخت می باشد.
در حال حاضر اجرای عملیات دیوارچینی در طبقات همکف تا ۴- به اتمام رسیده است و در طبقه ۱+ در حال انجام است.
در طبقه ۱- و همکف (واحدهای تجاری) عملیات گچ کاری دیوارها به اتمام رسیده است.
در طبقات زیرزمین پوشش ضد حریق تکمیل و تأییدیه از سازمان آتش نشانی اخذ گردیده است و در طبقه همکف به صورت کامل پوشش ضد حریق انجام پذیرفته و در حال حاضر در طبقات مثبت در حال اجرا می باشد.
تأسیسات الکتریکی و مکانیکی در طبقات زیر زمین (طبقات ۱- تا ۴-) در حال اجرا و در حدود ۹۰% پیشرفت فیزیکی داشته است.

Comments are closed.