طرح و ساخت شارستان رضوی در قطاع ۳و ۴

کارفرما: شهرداری منطقه ثامن

همکار EPC : شرکت ساختمانی و راه سازی طوس عامر و مهندسان مشاور سروآب

مکان : شهر مشهد- منطقه ثامن

آخرین وضعیت پروژه:

این پروژه شامل دو بخش زیر می باشد:
۱- بخش طراحی و منظر شهری: که شامل طراحی شهری و طرح ترافیکی بلوار شارستان رضوی در قطاع ۳ و ۴ و خیابان شعاعی در قطاع ۴ می باشد.
۲-بخش معماری : شامل طراحی معماری سه فضای عبور امن پیاده در تراز زیرین و در امتداد ره باغ های بهشت و سلام در قطاع ۳ و میدان عیدگاه در قطاع ۴ می باشد.
شارستان رضوی در قطاع ۳ حدفاصل میدان امیر تا تقاطع نواب و خیابان شعاعی قطاع ۴ تا ابتدای میدان عیدگاه و همچنین سطح سواره رو دو سمت زیرگذر بهشت تکمیل گردیده و درحال بهره برداری می باشد.
مسیر شارستان رضوی قطاع ۴ لایه های زیرسازی سواره آماده گردیده است و با توجه به تایید طرح تقاطع نواب- شارستان توسط سازمان ترافیک بزودی محور مذکور افتتاح خواهد شد.
زیرگذرهای عبور ایمن عابر پیاده در میدان عیدگاه طراحی گردیده و خاکبرداری های مربوطه در کارگاه انجام شده است و عملیات اجرایی برای احداث زیرگذر در دست انجام می باشد.

                                          شارستان رضوی در قطاع ۳

             بولوار شعاعی قطاع۴ و شارستان رضوی

Comments are closed.