طرح و ساخت بولوار شارستان رضوی و شعاعی قطاع ۲

کارفرما: شهرداری منطقه ثامن

همکار EPC : شرکت ساختمانی و راه سازی طوس عامر و مهندسان مشاور سروآب

مکان : مشهد- بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع) – قطاع ۲

آخرین وضعیت پروژه:
بلوار شعاعی قطاع ۲ حدفاصل خیابان کاشانی تا تقاطع با بلوار شارستان بصورت کامل احداث و در حال بهره برداری می باشد.
بلوار شارستان رضوی حدفاصل میدان شارستان تا خیابان شیرازی احداث گردیده و در حال بهره برداری می باشد، طرح موقت میدان شارستان رضوی با توجه به حفظ مسجد موجود در موقعیت تقاطع تهیه و به تایید سازمان حمل و نقل و ترافیک رسیده است و در دست اجرا می باشد.
امتداد شرقی مسیر شارستان تا خیابان نوغان(با توجه به معارضات موجود) یک باند از سواره رو در مرحله زیرسازی سواره و احداث ابنیه مورد نیاز می باشد.

Comments are closed.