طرح تدقیق پوسته تقاطع شهید گمنام در مقیاس طرح تفصیلی

کارفرما: شرکت عمران و مسکن سازان ثامن

مکان : شهر مشهد- بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع)

آخرین وضعیت پروژه:

درنشستی با حضورنمایندگان محترم شهرداری منطقه ثامن در اسفندماه سال۱۳۹۴موارد مطروحه درجلسه کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرارگرفت که متعاقبا گزینه۴ طرح پیشنهادی پس از بررسی توسط نمایندگان و مسئولین ذیربط تدقیق و برای ارائه در جلسه کمیسیون تخصصی آماده گردیده است.

                                              کاربری اراضی پیشنهادی محدوده طرح

                      سکانس های دید – ارتقاء کیفی تداوم بصری محدوده

Comments are closed.