طراحی و نظارت مرحله اول و دوم مجموعه مسکونی – تجاری آزادی

کارفرما: بخش خصوصی

مکان : شهر مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
مجموعه مسکونی – تجاری آزادی شامل، ۶ بلوک A1، A2، B، C1، C2 و D می‌باشد.
بلوک D که دارای واحدهای تجاری و در مجاورت خیابان آزادی است، در حال اجرا است. در این بلوک اجرای عملیات پایدارسازی و گودبرداری به روش نیلینگ به اتمام رسیده و رگلاژ خاک و حفر شمع‌های زیر فونداسیون نیز در حال اتمام و آماده سبدگذاری (میلگردگذاری) و بتن‌ریزی می‌باشد.
در بلوک C2 اجرای عملیات پایدارسازی و گودبرداری به اتمام رسیده و رگلاژ خاک زیر فونداسیون انجام می‌شود.
در بلوک‌های A1، A2، B و C1 عملیات پایدارسازی و گودبرداری در حال اجرا است.

Comments are closed.