طراحی و نظارت مرحله اول و دوم مجموعه مسکونی – تجاری آزادی

کارفرما: بخش خصوصی

مکان : شهر مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
مجموعه مسکونی – تجاری آزادی شامل، ۶ بلوک A1، A2، B، C1، C2 و D می‌باشد.
در کل پروژه عملیات پایدارسازی و گودبرداری اجرا شده است و آماده اجرای عملیات زهکشی، عایق و فونداسیون هستند.
در بلوک D عملیات اجرایی پی سازی و عایق کف گود و بدنه اجرا شده و اسکلت فلزی شامل ستونها و تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقات ۵- و ۴- نصب شده است. ستونهای طبقات ۳- تا ۱- اجرا شده و اسکلت پروژه تا تراز شهر ساخته شده و آماده نصب می باشد.

Comments are closed.