طراحی معماری داخلی پروژه مجتمع بیمارستان سینا

کارفرما: جناب آقای دکتر قره داغی

مکان : مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
این مجموعه درمانی در سه بلوک A و′A و B طراحی شده است که مجموعاً دارای ۲۹۹ تخت بستری ، ۱۴ اتاق عمل ، ۱۰اتاق زایمان و ۲۴ تخت اورژانس می باشد.
در حال حاضر اجرای معماری داخلی بلوکA در محدوده ی طبقات بستری در دست اقدام می باشد.

Comments are closed.