طراحی مجتمع اداری – تجاری نیلوفر سجاد

کارفرما: بانک گردشگری

مکان : شهر مشهد – بولوار سجاد

آخرین وضعیت پروژه:
پروانه ساختمانی صادر شده است و در مرحله شروع عملیات اجرایی می باشد.

Comments are closed.