طراحی زیرگذر عابر پیاده ره باغ سلام

کارفرما: شهرداری منطقه ثامن

مکان : مشهد- بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع) – قطاع ۳

آخرین وضعیت پروژه:
طراحی شهری و معماری زیرگذر سلام به صورت کامل صورت پذیرفته است و کلیه مطالعات سازه ای، معماری و تاسیساتی تحویل کارفرمای محترم گردیده است. بخش شرقی که شامل پل سواره و پیاده و دیوارهای حائل می باشد احداث گردیده است و بخش غربی با توجه به معارض های موجود در مراحل تدقیق و احداث می باشد.

Comments are closed.