ساماندهی ورودی‌های ایستگاه مترو مناطق ۱۱ و ۱۲

مناقصه گذار: معاونت شهرسازی و معماری – اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه امور شهرسازی مناطق

موضوع مناقصه: ساماندهی ورودی های ایستگاه مترو مناطق ۱۱ و ۱۲

مکان: شهر تهران – ورودی‌های ایستگاه مترو مناطق ۱۱ و ۱۲

تاریخ برگزاری مناقصه: ۹۶/۰۳/۰۲

اعلام نتیجه: برنده مناقصه مهندسان مشاور طاش – ۹۶/۰۳/۳۰

Comments are closed.